Petlas je prvi proizvođač iz Turske, osnovan 1976. godine koji proizvodi gume namenjene za vojnu i vazduhoplovnu opremu. Pored toga, proizvode gume i za većinu kopnenih vozila. Sa umećem koje je poznato specijalistima u ovom sektoru, Petlas nudi pouzdane i zaista otporne gume. Marka je sertifikovana u skladu sa međunarodnim standardom kvaliteta ISO 9001. Marka primenjuje tzv. politiku "Total Quality Management" gde je kvalitet najbitniji, bilo u proizvodnji, bilo u odnosima sa zaposlenicima ili poslovnim partnerima.

Kompanija Petlas je smeštena u gradu Kirsehir u jugoistočnom delu Turske. Jedna je najvećih kompanija u Turskoj I jedna je od lidera u proizvodnji guma u svetu. Glavni proizvodi Kompanije koji nose “Petlas” I “Starmax” brend su u jednoj reči: proizvodnja svih vrsta guma. Asortiman guma je veliki, iznosi preko 836 pozicija raznoraznih guma sa stalnim uvećanjem broja I proširenja asortimana. Sve pozicije iz asortimana su dostupne, što je na veliko zadovoljstvo svih korisnika guma, a time se I pokazuje ogromna moć I potencijal proizvodnje.
Izvoz ovih guma je u preko 80 zemalja sveta. Visok nivo kvaliteta, kako opreme, sirovina I tehnologije garantuje I kvalitet završnog proizvoda-gume. Kompanija poseduje odgovarajuće Sertifikate kvaliteta proizvoda.
Petlas je prva I jedinstvena kompanija u regionu koja poseduje I dozvolu I sertifikate za proizvodnju specijalno zahtevnih guma za vojni program, a to su gume za avione i specijalnih vozila.
 Petlas auto gume možete naći u Balkan Progras-u